Company Logo

Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” w Bydgoszczy.

Od dnia 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie RODO.

Celem nowej regulacji jest ujednolicenie zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych na ternie Unii Europejskiej.

Na niniejszej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółdzielnię oraz sposobów ochrony tych danych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZJEDNOCZENI”

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczeni”  z  siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 53, 85-090 Bydgoszcz („Administrator”) z którym można skontaktować się w następujący sposób:

 • adres: 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 53
 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 • telefon: 52 342 70 76

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2. Dane osobowe członków Spółdzielni, jak i osób niebędących członkami Spółdzielni, przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zjednoczeni” w Bydgoszczy wyłącznie dla prawidłowej realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni oraz wynikających z ustawy „Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych” z dnia 15 grudnia 2000 r., ostatnia zmiana z dnia 2018.05.08 Dz.U.2018.845, ustawy z dnia 16.09.1982 r. "Prawo spółdzielcze" (Dz.U.2017.1560 t.j. z dnia 2017.08.22) na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu prowadzenia działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.

3. Odbiorcami danych osobowych będą:

 • podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Spółdzielnią,
 • podmioty uprawnione do tego na mocy innych przepisów powszechnie obowiązujących, które wskażą podstawę prawną i interes prawny.    

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO).
 • sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO).
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że przetwarzanie tych danych jest wymagane dla osiągnięcia celów statutowych i ustawowych lub wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw           i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (OPCJONALNIE – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez Administratora zadań ustawowych i statutowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

Statystyka

Odsłon artykułów:
2398819

Znajdź w Serwisie

Gala 60 lat

BuaXua Calendar

Informacje

Wiadomości z kraju
Money.pl - Kliknij po więcej
 • Na węgiel, na wiatr i słońce. Oto największe elektrownie świata
  Apetyt ludzkości na energię rośnie. Jak wylicza serwis VisualCapitalist, każdego dnia ludzie zużywają około 63 300 000 megawatogodzin (MWh) energii elektrycznej do zasilania domów, miejsc pracy i pojazdów! Obecnie jest to głównie energia z węgla i gazu. Jednak odnawialne źródła energii coraz śmielej dołączają do grona największych źródeł. Zobaczcie sami, oto największe elektrownie świata pod względem dobowej produkcji. Dla porównania przywołujemy także polskich rekordzistów, którzy wypadają dość blado na tle światowych gigantów.
 • Gry, klocki, lalki warte fortunę. Sprawdź, czy w twojej piwnicy nie ma skarbów
 • Hotele, siłownie i kluby nocne. Tak wygląda drugie życie kościołów
 • Pierwsi milionerzy III RP. Kiedyś królowali na listach najbogatszych, dziś niewielu o nich pamięta
 • Nasze drogie drogi. Zobacz, ile tak naprawdę kosztuje budowa autostrad i ekspresówek
 • Cubus nie był pierwszy. Tak zagraniczne marki przegrywały walkę o polskiego konsumenta
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-10-21
USD 3,8307 -0,51%
EUR 4,2775 -0,16%
CHF 3,8899 -0,18%
GBP 4,9709 +0,08%
Wspierane przez Money.pl
Skala podatkowa
Money.pl - Kliknij po wiecej
Podstawa Podatek
Ponad Do
  85 528 PLN 18% minus 556,02 PLN
85 528 PLN   14 839,02 PLN + 32% nadwyżki ponad 85 528 PLN
Wyszukaj urzędy
Money.pl - Kliknij po wiecej
US   ZUS   KRUS   Sąd  Copyright © 2012-2018 SM Zjednoczeni.