Company Logo

Fundusz remontowy

Stawki opłat

 

Poniżej zamieszczamy aktualne druki, których można używać przy załatwianiu spraw w Spółdzielni Mieszkaniowej Zjednoczeni.

 

Po ich wydrukowaniu i wypełnieniu przez osoby posiadające tytuł prawny do lokalu ( którego dany druk dotyczy) należy dostarczyć je do danej administracji  lub też do Działu Obsługi Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 53 z wyjątkiem środy w godz. od 7 00 do 15 00 ( we wtorki od 7 00 do 16 00 , piątki od 700 do 1400 ) .

 

1.      Zgłoszenie zgonu członka Spółdzielni

2.      Prośba o wydanie zaświadczenia do założenia księgi wieczystej

3a.    Wniosek o przeniesienie własności lokalu na rzecz członka 

Zał. 1 karta informacyjna – dane osobowe do aktu notarialnego (winna być złożona wraz z wypełnionym wnioskiem)

3b.    Wniosek o przeniesienie własności lokalu na rzecz członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Zał. 1 karta informacyjna – dane osobowe do aktu notarialnego (winna być złożona wraz z wypełnionym wnioskiem)

3c.    Wniosek o przeniesienie własności garażu na rzecz członka, któremu przysługuje własnościowe prawo do garażu

Zał. 1 karta informacyjna – dane osobowe do aktu notarialnego (winna być złożona wraz z wypełnionym wnioskiem)

4a.    Karta usługi - dodatki mieszkaniowe i energetyczne

4b.    Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

4c.   Wniosek o ustalenie prawa do dodatku energetycznego

5.     Prośba o przesyłanie korespondencji na podany adres

5a.   Wyrażenie zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

6.     Zgłoszenie zmiany nazwiska

7.     Wniosek o zmianę ilości miesięcznego zużycia wody w celu ustalenia nowej zaliczki

8.     Oświadczenie o liczbie osób

9.    Oświadczenie wraz z informacją dotyczącą rozliczenia mediów dla stron transakcji kupna-sprzedaży mieszkania - dla budynków rozliczanych przez firmę PPB Perfekt

10.   Oświadczenie wraz z informacją dotyczącą rozliczenia mediów dla stron transakcji kupna-sprzedaży mieszkania - dla budynków rozliczanych przez firmę Ista Polska Sp. z o.o

11.  Formularz zgłoszeniowy o umożliwienie dostępu do systemu E-usługi

12.  Formularz rezygnacji z dostępu do systemu E-usługi

13.  Instrukcja obsługi do E-usług

14.  Oświadczenie o rezygnacji z otrzymania książeczki opłat czynszowych

15.  Wniosek o rozłożenie zaległości na raty

16.  Formularz dla osoby, która nabyła odrębną własność i wyraża chęć zostania członkiem Spółdzielni

17.  Dyspozycja wypłaty udziału w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego/garażu

18.  Dyspozycja wypłaty udziału po zgonie członka Spółdzielni (jeden spadkobierca)

19.  Dyspozycja wypłaty udziału po zgonie członka Spółdzielni (kilkoro spadkobierców)

20.  Druk do pobrania – wygenerowanie hasła dostępu do portalu serwisowego WebMon

21.  Druk do pobrania - wygenerowanie hasła dostępu do portalu ista connect

Znajdź w Serwisie

Gala 60 lat

WebMon Ista Connect

BuaXua CalendarCopyright © 2012-2018 SM Zjednoczeni.