Company Logo

Gościmy

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Zjednoczeni”

 

Do podstawowych funkcji Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej należy podejmowanie w jej imieniu wszelkiego rodzaju czynności oraz reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz.

Kompetencje Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie do właściwości innych organów Spółdzielni, a w szczególności:

 • podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni oraz zawieranie umów dotyczących lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
 • sporządzanie projektów planów gospodarczych,
 • prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalanych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych, prawnych i finansowych,
 • ochrona majątku Spółdzielni,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz ich przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń lub jego części,
 • zaciąganie zobowiązań kredytowych i innych zobowiązań, do wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie;
 • udzielanie pełnomocnictw,
 • współdziałanie z organami samorządu i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wysokości opłat za używanie lokali,
 • podejmowanie decyzji w sprawie umarzania lub odstępowania od naliczania, w szczególnych sytuacjach, w całości lub w części, odsetek za zwłokę z tytułu opłat za używanie lokalu.
 • zarządzanie częściami wspólnymi wyodrębnionych nieruchomości.

Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności: Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1608300

Znajdź w Serwisie

BuaXua Calendar

Wiadomości

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-03-20
USD 3,4296 -0,13%
EUR 4,2242 +0,16%
CHF 3,6035 +0,07%
GBP 4,8114 +0,28%
Wspierane przez Money.pl
Skala podatkowa
Money.pl - Kliknij po wiecej
Podstawa Podatek
Ponad Do
  85 528 PLN 18% minus 556,02 PLN
85 528 PLN   14 839,02 PLN + 32% nadwyżki ponad 85 528 PLN
Wyszukaj urzędy
Money.pl - Kliknij po wiecej
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Wyszukaj akty prawne
Money.pl - Kliknij po wiecej
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:
Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 marca 2018
Źródło: MeteoGroup
Firma
Money.pl - Kliknij po więcej
Wspierane przez Money.plCopyright © 2012-2018 SM Zjednoczeni.