Company Logo

Fundusz remontowy

Stawki opłat

 WODOMIERZE I PODZIELNIKI RADIOWE - ATESTY, ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY

 

 Świadectwa techniczne, dopuszczające, certyfikaty, atesty higieniczne itp. dot. wodomierzy i podzielników z nakładką radiową.

Informujemy, że w naszych zasobach montowane są dwa rodzaje wodomierzy na zimną i ciepłą wodę tj:

montowane przez firmę i s t a: 

  • wodomierze produkcji domaqa ® m typ JS wraz z modułem radiowym

          Deklaracja zgodności Nr 1/2010

          Deklaracja zgodności Nr 2/2010       

 oraz montowane przez firmę PERFEKT”:

  •  wodomierze produkcji Sensus typ Residia Jet z nakładką Brunata Clicon Water        

          Deklaracja zgodności CE nr CE/Residia Jet, 120, 120 C/1016

  • podzielniki kosztów ogrzewania      

         EC Deklaracja zgodności

         ATEST HIGIENICZNY HK/B/0760/01/2015

         Świadectwo zatwierdzenia typu

Sprawę urządzeń radiowych nadawczo-odbiorczych do przekazu danych reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. – Rozporządzenie dostępne jest na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje dot. firm instalujących wodomierze dostępne są na stronach internetowych:

Znajdź w Serwisie

Gala 60 lat

WebMon Ista Connect

BuaXua CalendarCopyright © 2012-2018 SM Zjednoczeni.