Company Logo

Fundusz remontowy

Stawki opłat

Nowe zasady refundacji kosztów wymiany okien

 

Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe zasady dofinansowania kosztów wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach. Zostały one przyjęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 53 z dnia 10 grudnia 2013 roku.

 

Uprawnione do refundacji będą osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub posiadacze prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, że w latach ubiegłych nie otrzymali refundacji za wymianę wskazanego okna.

 

Refundacja wynosić będzie 27% kosztów poniesionych na wymianę okna, nie więcej jednak niż wartość określona przez Zarząd Spółdzielni na podstawie cennika na dany rok.

 

Refundacją nie będą objęte elementy dodatkowe takie jak np. parapety, rolety, żaluzje.

 

Wnioski o refundację można będzie składać od dnia 10 stycznia 2014 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 53, I piętro, pok. nr 9 lub w Administracji właściwego Osiedla

 

Do wniosku o wypłatę refundacji należy dołączyć oryginał faktury zakupu okien i jej ksero w celu uwierzytelnienia jej przez pracownika Spółdzielni. Jeżeli z faktury nie wynika, które okna w mieszkaniu zostały wymienione, to oprócz faktury, do wniosku należy także dołączyć specyfikację techniczną lub umowę. 

 

Realizacja wniosków następować będzie według kolejności ustalonej na podstawie daty faktury za wymianę okien, przy czym w 2014 roku w ramach posiadanych środków finansowych realizowane będą wnioski związane z fakturami wystawionymi do 2008 roku. W przypadku, gdy wnioski z najwcześniejszymi fakturami zostaną zrealizowane, a Spółdzielnia nadal dysponować będzie środkami finansowymi, w 2014 roku dopuszcza się realizację wniosków związanych z fakturami wystawionymi po 2008 roku. 

 

Pierwsza transza wypłat planowana jest w lipcu 2014 roku.

 

W związku z wejściem w życie nowych zasad refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2014 roku zaprzestaje się refundacji kosztów wymiany okien według dotychczasowych zasad określonych Uchwałą Zarządu z dnia 07.06.2002 r. 

 

 

 Uchwała Nr 53 z dnia 10 grudnia 2013 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zjednoczeni" w Bydgoszczy wraz z Załącznikiem

 Uchwała Nr 30 z dnia 25 sierpnia 2015 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zjednoczeni" w Bydgoszczy

Znajdź w Serwisie

Gala 60 lat

WebMon Ista Connect

BuaXua CalendarCopyright © 2012-2018 SM Zjednoczeni.