Korespondencja elektroniczna

Informujemy o możliwości otrzymywania korespondencji drogą elektroniczną. Taki sposób korespondencji gwarantuje szybsze i terminowe dotarcie wszelkiej korespondencji zarówno do Spółdzielni, jak i do Mieszkańców.
Wystarczy wyrazić zgodę na taką formę korespondencji, a zapewni to komfort mieszkańca poprzez brak osobistego kontaktu ze Spółdzielnią.
W przypadku wyrażenia zgody usługa jest całkowicie bezpłatna.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (E-BOK), do którego logowanie następuje poprzez nową stronę internetową Spółdzielni.
Instrukcja oraz stosowne oświadczenie dostępne są w zakładce e-Usługi. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej formy kontaktu.

Scroll to Top