W razie awarii

Awarie i sprawy techniczne w godzinach pracy Administracji Osiedli należy zgłaszać pod nr tel. 52 342 00 80 lub 52 342 00 81 lub
52 342 49 49 do pracowników Pionu Technicznego:

 • Jan Arent
 • Sławomir Krzesiwczyk

Godziny pracy Administracji Osiedli:

Poniedziałek: 7°° – 15°°

Wtorek:           7°° – 16°°

Środa:             7°° – 15°°

Czwartek:       7°° – 15°°

Piątek:            7°° – 14°°

W przypadku wystąpienia awarii poza godzinami pracy Spółdzielni należy kontaktować się   w zależności od rodzaju usterki.

 • W sytuacji awarii instalacji wod-kan, c.o., gaz pod nr tel. 535 665 779 w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 15ºº do 22ºº,

wtorek w godzinach od 16ºº do 22ºº,

piątek w godzinach od 14ºº do 22ºº,

sobota, niedziela, święta w godzinach od 7ºº do 22ºº.

 • W sytuacji awarii elektrycznych pod nr tel. 52 335 30 70 w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 15ºº do 22ºº,

wtorek w godzinach od 16ºº do 22ºº,

piątek w godzinach od 14ºº do 22ºº,

sobota, niedziela, święta w godzinach od 7ºº do 22ºº.

Koszt usunięcia awarii instalacji wewnętrznej w mieszkaniu obciąża właściciela.

 • Pogotowie energetyczne – 991
 • Pogotowie gazowe – 992
 • Pogotowie ciepłownicze – 993
 • Pogotowie wodociągów i kanalizacji – 994; 52 320 22 34 lub 512 384 658
 • Policja – 997
 • Straż Pożarna – 998
 • Pogotowie Ratunkowe – 999
 • Straż Miejska – 986

Wspólny numer dla służb ratowniczych: 112

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Zadania:

 1. Całodobowa obsługa zgłoszeń alarmowych, czyli zgłoszeń dotyczących nagłych sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, również zgłoszeń obcojęzycznych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, a w szczególnych przypadkach z całego kraju,
 2. Przekazywanie zdarzenia zgodnie z kwalifikacją do odpowiedniej służby: policji, państwowej straży pożarnej lub ratownictwa medycznego.

Kiedy dzwonić?

Na numer alarmowy 112 dzwoń tylko w nagłych sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska lub bezpieczeństwa publicznego, które wymagają interwencji służb ratowniczych:

 1. Wypadki drogowe,
 2. Zasłabniecie, omdlenia,
 3. Utrata świadomości,
 4. Silne krwawienia i uszkodzenia ciała,
 5. Pożary,
 6. Przypadki porażenia prądem,
 7. Kradzieże, włamania,
 8. Rozboje i inne przypadki użycia przemocy,
 9. Rozpoznania osoby poszukiwanej przez policję,
 10. Inna sytuacja nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska, mienia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Jakich informacji udzielić dzwonić na nr 112?

Miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu zdarzenia i umożliwiać przeprowadzenie spokojnej rozmowy, nie narażając na niebezpieczeństwo osoby zgłaszającej.

 1. Podaj dokładne miejsce i rodzaj zdarzenia. Jeśli to możliwe zaczynając od gminy lub powiatu, w którym się znajdujesz.
 2. Udziel dodatkowych informacji, o które poprosi Cię operator.
 3. Podaj swoje dane tak, aby służby mogły się z Tobą skontaktować w wypadku zaistnienia jakichkolwiek niejasności.
 4. Nie rozłączaj się do czasu wyraźnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – w przypadku przedwczesnego zerwania połączenia operator oddzwoni do Ciebie, co może wydłużyć czas obsługi zdarzenia.
 5. Po zakończonej rozmowie staraj się nie korzystać ze swojego telefonu, aby umożliwić służbom oddzwonienie do Ciebie w celu pozyskania dodatkowych informacji.

* W przypadku zmiany sytuacji już po dokonaniu zgłoszenia, niezwłocznie poinformuj o tym operatora numerów alarmowych.

Scroll to Top