Oferta na zarządanie

       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” w Bydgoszczy poniżej przedstawia ofertę współpracy w zakresie profesjonalnego zarządzania nieruchomością wspólną opartego na aktualnie obowiązujących przepisach prawa tj.:

 • Ustawie o własności lokali,
 • Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • Prawie budowlanym
 • Kodeksie cywilnym

oraz na Standardach Zawodowych Zarządców Nieruchomości.

       Podejmując decyzję o wyborze nas na zarządców Państwa nieruchomości oddajecie się w profesjonalne ręce gwarantujące nienaganne wykonywanie czynności mających na celu właściwe funkcjonowanie Waszej nieruchomości.

Ze swej strony gwarantujemy profesjonalizm, niezawodność, bezpieczeństwo i stabilność !!!

       Jesteśmy jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych w Bydgoszczy z przeszło 50-letnią tradycją. Obecnie zarządzamy 104 nieruchomościami mieszkalnymi, w których znajduje się blisko 10 tys. mieszkań, 74 nieruchomościami garażowymi oraz 22 pawilonami handlowo – usługowymi.

       Zarządzając tak dużym zasobem jesteśmy liczącym się negocjatorem z dostawcami mediów, firmami ubezpieczeniowymi, bankami itp. co wielokrotnie pozwala na obniżenie kosztów usług.

       Naszym atutem jest doświadczenie oraz wysoce wyspecjalizowana kadra. Nasi pracownicy posiadają wieloletnią praktykę związaną z zarządzaniem i wykonawstwem robót budowlanych, którą na bieżąco uzupełniają szkoleniami i kursami. Aktualnie Spółdzielnia zatrudnia 9 licencjonowanych zarządców nieruchomości oraz 12 pracowników z uprawnieniami budowlanymi w tym 3 inspektorów nadzoru budowlanego.  

        Ponadto posiadamy zaplecze w postaci 2 budynków biurowych i kilkunastu warsztatów konserwatorskich odpowiednio wyposażonych. W 2007 roku zakupiliśmy i wdrożyliśmy nowoczesne, specjalistyczne oprogramowanie do właściwego ewidencjonowania i rozliczania kosztów utrzymania nieruchomości.

        Dla zapewnienia fachowej obsługi w zakresie konserwacji, napraw i remontów wykorzystujemy zarówno własną ekipę 15 konserwatorów, jak i od lat współpracujące z nami wyspecjalizowane firmy dysponujące sprzętem niezbędnym do usuwania wszelkich usterek mogących wystąpić w nieruchomości. Ponadto posiadamy 2 samochody marki Mercedes na potrzeby zaopatrzenia jak i transportu.

W ramach realizacji zadań zarządczych wykonujemy do wyboru następujące czynności:

 • prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym
 • organizowanie kontroli i przeglądów określonych prawem budowlanym
 • przygotowanie i zawieranie umów z firmami wybranymi przez Wspólnotę w zakresie napraw, konserwacji, remontów i utrzymania czystości oraz nadzór nad ich realizacją
 • zawieranie i egzekwowanie umów z dostawcami mediów
 • zapewnienie działania ekipy awaryjnej
 • naliczanie i rozliczanie wnoszonych opłat
 • prowadzenie rachunkowości w zakresie całej nieruchomości i odrębnie dla każdego lokalu
 • opracowywanie rocznych planów gospodarczych i rocznych i wieloletnich planów remontowych nieruchomości
 • sporządzanie analiz ekonomicznych
 • windykowanie należności
 • przygotowywanie pod nadzorem radcy prawnego projektów uchwał, regulaminów i statutów
 • organizowanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • wykonywanie uchwał podjętych na zebraniach Wspólnoty
 • rozpatrywanie spraw wnoszonych przez właścicieli lokali
 • udzielanie odpowiedzi na korespondencję w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty

Oferujemy konkurencyjne stawki za zarządzanie!!!

        Wynagrodzenie za zarządzanie uzależnione jest od zakresu zleconych czynności, stanu technicznego oraz umiejscowienia nieruchomości. Ustalane jest zawsze w drodze negocjacji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny tel. 52 342 70 76 w. 18

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZJEDNOCZENI” w Bydgoszczy, jako zarządca Państwa nieruchomości, to właściwy wybór!!!

Scroll to Top