Administracja Osiedli

Administracja Osiedli w zakresie obsługi mieszkańców zajmuje się m. in.:

 • obsługą lokatorów w przedmiocie usuwania zgłaszanych awarii i usterek,
 • prowadzeniem dokumentacji i rozliczanie wykonywanych usług,
 • rozliczaniem kosztów poprzez sprawdzenie faktur obciążających nieruchomości pod względem merytorycznym, rachunkowym i prawidłowości z zawartą umową,
 • dokonywaniem przeglądów stanu technicznego budynków zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • dokonywaniem odczytów liczników, podliczników i prowadzenie odpowiednich rejestrów,
 • sporządzaniem protokołów zdawczo – odbiorczych w przypadku zmiany najemców i wskazanie ewentualnych obciążeń zdających najemców,
 • utrzymywaniem właściwego stanu porządku i czystości w budynkach i na terenie administrowanych osiedli.

Kierownik Administracji Osiedli Edyta Semrau tel. 662 086 004, e-mail: e.semrau@smzjednoczeni.pl

Kierownikowi Administracji Osiedli podlegają Piony: Techniczny, Ekonomiczno-Administracyjny oraz Administracyjny

Zastępca Kierownika ds. technicznych Karol Wieczorek tel. 530 072 431, e-mail: k.wieczorek@smzjednoczeni.pl

Pracownicy Pionu Technicznego:

Mariusz Kuligowski tel. 608 053 289, e-mail: m.kuligowski@smzjednoczeni.pl

Sławomir Krzesiwczyk tel. 606 262 036, e-mail: s.krzesiwczyk@smzjednoczeni.pl

Pracownicy techniczni zajmują się techniczną stroną funkcjonowania nieruchomości tj.:

 • przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących awarii,
 • udzielaniem informacji o prowadzonych i planowanych remontach,
 • nadzorowaniem nad stanem technicznym placów zabaw,
 • nadzorowaniem nad stanem technicznym budynków należących do Spółdzielni.

Pion Ekonomiczno-Administracyjny podlega bezpośrednio Kierownikowi Administracji Osiedli – Edycie Semrau i zajmuje się:

 • przyjmowaniem korespondencji kierowanej do Administracji Osiedli,
 • obsługą szkód i ubezpieczeń,
 • refundacją stolarki okiennej.

 

Pracownicy Pionu Ekonomiczno-Administracyjnego:

Ewa Borkowska i Justyna Motowidło, e-mail: administracja@smzjednoczeni.pl

Zastępca Kierownika ds. administracyjnych Michał Michalski tel. 535 668 695, e-mail: m.michalski@smzjednoczeni.pl

Kluczową rolę dla mieszkańców pełnią Administratorzy, którzy zajmować się będą całokształtem prac związanych z:

 • utrzymaniem stałego i bliskiego kontaktu z mieszkańcami,
 • przyjmowaniem zgłoszeń i uwag mieszkańców dotyczących nieruchomości,
 • udzielaniem informacji dotyczących prowadzonych remontów, awarii oraz terenów należących do Spółdzielni,
 • prowadzeniem rejestrów wszystkich mediów,
 • uczestniczeniem w komisjach dot. przeglądów nieruchomości i odbierania prac remontowych,
 • kontrolowaniem czystości w budynkach mieszkalnych i terenów wokół budynków,
 • kontrolowaniem jakości i terminowości wywozu nieczystości,
 • prowadzeniem korespondencji z mieszkańcami,
 • przeprowadzeniem obowiązkowej deratyzacji zasobów Spółdzielni oraz bieżącej dezynfekcji o dezynsekcji.

Wykaz Administratorów zasobów oraz podległe im budynki mieszkalne, garaże i pawilony:

Michał Michalski

Zastępca Kierownika
ds. administracyjnych
tel. 535 668 695
m.michalski@smzjednoczeni.pl

Budynki mieszkalne:

Podchorążych 23,
Podchorążych 25,
Podchorążych 27,
Podchorążych 29,
Podchorążych 30,
B. Głowackiego 41,
B. Głowackiego 47,
B. Głowackiego 51,
B. Głowackiego 53,
B. Głowackiego 55,
B. Głowackiego 57,
Kołobrzeska 19,
Kołobrzeska 21.

Garaże:

Bałtycka,
Kamienna,
Podchorążych.

Pawilony:

B. Głowackiego 49,
Powstańców Wlkp. 53.

Krzysztof Żelazny

tel. 698 665 829
k.zelazny@smzjednoczeni.pl

Budynki mieszkalne:

Morska 4,
Morska 6,
Koszalińska 16,
Koszalińska 18,
Połczyńska 2,
Połczyńska 4,
Kołobrzeska 14,
Kołobrzeska 16,
Kołobrzeska 18,
Kołobrzeska 20.

Garaże:

Morska/Kijowska,
Koszalińska,
Gdyńska.

Pawilony:

Morska 8,
Morska 10,
Kołobrzeska 26.

Katarzyna Giermakowska

tel. 883 390 103
k.giermakowska@smzjednoczeni.pl

Budynki mieszkalne:

M. Skłodowskiej-Curie 62,
M. Skłodowskiej-Curie 64,
M. Skłodowskiej-Curie 66,
M. Skłodowskiej-Curie 68,
M. Skłodowskiej-Curie 70,
M. Skłodowskiej-Curie 72,
M. Skłodowskiej-Curie 74,
M. Skłodowskiej-Curie 76,
M. Skłodowskiej-Curie 78,
M. Skłodowskiej-Curie 80,
M. Skłodowskiej-Curie 82,
M. Skłodowskiej-Curie 84,
M. Skłodowskiej-Curie 86,
M. Skłodowskiej-Curie 88,
M. Skłodowskiej-Curie 90,
M. Skłodowskiej-Curie 92,
M. Skłodowskiej-Curie 94,
M. Skłodowskiej-Curie 96.

  

Robert Łukaszewski

tel. 530 090 300
r.lukaszewski@smzjednoczeni.pl

Budynki mieszkalne:

M. Skłodowskiej-Curie 35,
M. Skłodowskiej-Curie 37,
Swarzewska 39,
Swarzewska 40,
Swarzewska 41,
Uznamska 3,
Uznamska 12,
Uznamska 14,
Sobieszewska 2,
Kijowska 1,
Kijowska 3,
Kijowska 11,
Kijowska 13,
Mazurska 2,
Mazurska 4.

Garaże:

Sobieszewska,
Sobieszewska 1,
Kijowska 1,
Uznamska.

Pawilony:

M. Skłodowskiej-Curie 33a,
M. Skłodowskiej-Curie 33b,
M. Skłodowskiej-Curie 66a,
Kijowska 39,
Połczyńska 3,
Fromborska 18.

Andrzej Siatkowski

tel. 608 053 069
a.siatkowski@smzjednoczeni.pl

Budynki mieszkalne:

Pestalozziego 8,
Pestalozziego 8a,
Pestalozziego 8b,
Pestalozziego 8c,
Pestalozziego 8d,
Wyszyńskiego 5,
Wyszyńskiego 7,
Wyszyńskiego 9,
Wyszyńskiego 11,
Wyszyńskiego 13,
M. Skłodowskiej-Curie 28a,
M. Skłodowskiej-Curie 30a,
M. Skłodowskiej-Curie 32a,
M. Skłodowskiej-Curie 34a,
M. Skłodowskiej-Curie 38,

Garaże:

Wyszyńskiego 7,
Wyszyńskiego 9,
Wyszyńskiego 11,
Wyszyńskiego 13,
Pestalozziego.

Pawilony:

M. Skłodowskiej-Curie 34,
M. Skłodowskiej-Curie 34b,
M. Skłodowskiej-Curie 38b,
Pestalozziego 8.

Małgorzata Solecka

tel. 530 066 287
m.solecka@smzjednoczeni.pl 

Budynki mieszkalne:

M. Skłodowskiej-Curie 25,
M. Skłodowskiej-Curie 29,
M. Skłodowskiej-Curie 48,
M. Skłodowskiej-Curie 50,
M. Skłodowskiej-Curie 56,
Swarzewska 1a,
Gajowa 16,
Gajowa 16a,
Połczyńska 6.

Garaże:

M. Skłodowskiej-Curie 25,
M. Skłodowskiej-Curie 25-29,
M. Skłodowskiej-Curie 48,
M. Skłodowskiej-Curie 50,
Żmudzka 30,
Gajowa 41
Gajowa 62
Gajowa 64,
M. Skłodowskiej-Curie 56/Gajowa,
Połczyńska.

Pawilony:

Gajowa 34,
Gajowa 43,
M. Skłodowskiej-Curie 56a.

Janusz Rulewski

tel. 602 392 811
j.rulewski@smzjednoczeni.pl

Budynki mieszkalne:

B. Głowackiego 15,
B. Głowackiego 16,
B. Głowackiego 17,
B. Głowackiego 23,
B. Głowackiego 23a,
B. Głowackiego 25,
B. Głowackiego 27,
B. Głowackiego 31,
Ściegiennego 2,
Ściegiennego 4,
Ściegiennego 6,
Ściegiennego 8,
Wyszyńskiego 32,
Lansjerów 1/I,
Lansjerów 1/II,
Gajowa 95,
Gajowa 97,
Powstańców Wlkp. 51,
Powstańców Wlkp. 55,
Powstańców Wlkp. 57,
Powstańców Wlkp. 59,
Żmudzka 43,
Żmudzka 45,
Żmudzka 47.

Garaże:

P. Ściegiennego 8,
P. Ściegiennego 8a
Powstańców Wlkp. 53,
Powstańców Wlkp./Żmudzka,
Powstańców Wlkp. 57,
Lansjerów 1/I,
Lansjerów 1/II,
B. Głowackiego 23,
B. Głowackiego 31/Gajowa 95,
Gajowa 97.

Pawilony:

B. Głowackiego 25a,
Powstańców Wlkp. 53,
Ściegiennego 8a.

Scroll to Top