Ten, kto przez swoje życie poprawi i udoskonali los współczesnych lub całych pokoleń następnych – ten dopełnia całkowicie swojego tu istnienia i przeznaczenia

Stanisław Staszic

 

Historia w pigułce SM „ZJEDNOCZENI”

Od przeszłości do teraźniejszości

22 stycznia 1958 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Założycieli Członków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Przedsiębiorstwie Sprzętowo-Transportowym i Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Bydgoszczy. Tę datę uznaje się za dzień powstania Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” w Bydgoszczy.

Lista Członków Założycieli:

 1. Torchalski Stanisław
 2. Żmujdzin Czesław
 3. Suplicki Henryk
 4. Kujaciński Henryk
 5. Zimnoch Mirosław
 6. Radziwilski Witold
 7. Urbaniak Teodora
 8. Nowak Marian
 9. Sójkowski Hieronim
 10. Nadskakuła Stanisław
 11. Pietraszewska Anna
 12. Armonajtis Edward
 13. Muzolf Zenon
 14. Urbański Zdzisław
 15. Schleif Gabriela
 16. Malinowska Genowefa
 17. Mączkowska Jadwiga
 18. Draheim Seweryna
 19. Nowak Zofia
 20. Mularzuk Jan

Skład pierwszej Rady Nadzorczej:

 1. Schleif Gabriela
 2. Zimnoch Mirosław
 3. Malinowska Genowefa
 4. Nowak Marian
 5. Torchalski Stanisław
 6. Draheim Seweryna

Skład pierwszego Zarządu działającego w latach 1958-1962

 1. Armonajtis Edward – Prezes
 2. Radziwilski Witold – Zastępca Prezesa
 3. Mularzuk Jan – Sekretarz

21 marca 1960 roku nastąpiła integracja Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” z Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową przy Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 06 sierpnia 1964 roku dołączyła Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Bydgoskich Fabrykach Mebli. Uchwałami Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” z dnia 24 listopada 1969 roku i Spółdzielni Mieszkaniowej „Parowóz” z dnia 30 czerwca 1969 roku połączono obie Spółdzielnie (data połączenia 01 stycznia 1970 roku). W latach 1966-1967 przyłączono również dwa budynki należące dotychczas do Spółdzielni Mieszkaniowej „Bydgoszczanka”. Były to budynki przy ul. Lansjerów I bl.1 i I bl.2

Na początku nazwa Spółdzielni brzmiała Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, od 25 lutego 1960 roku Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczeni”, od 02 grudnia 1966 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczeni”, od 25 maja 1972 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Zjednoczeni”, by ostatecznie zostać Spółdzielnią Mieszkaniową „Zjednoczeni”.

Pierwsza siedziba Spółdzielni mieściła się w budynku przy ul. Czerkaskiej 17, następnie przy ul. Ściegiennego 4 a w dniu 11 września 1967 roku została przeniesiona do biur przy ul. Powstańców Wielkopolskich 53, gdzie jest do dziś.

Pierwszy budynek spółdzielczy o powierzchni ponad tysiąca metrów kwadratowych powstał już w roku 1958 przy ul. Kaliskiej 9. Władze i organy Spółdzielni koncentrowały się wówczas przede wszystkim na procesie inwestycyjnym, którego głównym celem było zwiększenie liczby mieszkań, a także na stworzeniu odpowiedniej infrastruktury. Z upływem lat – równolegle występowało zagadnienie właściwej eksploatacji i gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jak również zaspakajanie potrzeb socjalnych członków.

Scroll to Top