Koniec okresu grzewczego 2022/2023

I N F O R M A C J A

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” w oparciu o prognozę temperatur zewnętrznych, podjął decyzję o zakończeniu okresu grzewczego 2022/2023. Zamknięcie dopływu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania zaplanowano na dzień 12 maja 2023 roku w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Scroll to Top