Koniec okresu grzewczego 2023/2024

I N F O R M A C J A

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” w oparciu o prognozę temperatur zewnętrznych, podjął decyzję o zakończeniu okresu grzewczego 2023/2024. Zamknięcie dopływu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania zaplanowano na dzień 13 maja 2024 roku w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Scroll to Top