Author name: SM Zjednoczeni

Koniec okresu grzewczego 2022/2023

I N F O R M A C J A   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” w oparciu o prognozę temperatur zewnętrznych, podjął decyzję o zakończeniu okresu grzewczego 2022/2023. Zamknięcie dopływu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania zaplanowano na dzień 12 maja 2023 roku w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Koszty energii cieplnej za 2022 rok

Szanowni Mieszkańcy, Informacje o kosztach energii cieplnej i wielkość zużycia GJ w budynkach za rok ubiegły, zostały udostępnione dla mieszkańców każdego budynku po zalogowaniu do E-BOKa w zakładce Dokumenty.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” w III częściach w następujących terminach:   I część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych na terenie Osiedla Skrzetusko odbędzie się dnia 24 kwietnia 2023 roku.   II część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych na terenie Osiedla Powstańców Wielkopolskich oraz Członków z prawem do garażu, …

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Czytaj więcej »

Scroll to Top