WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” w III częściach w następujących terminach:

 

  • I część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych na terenie

Osiedla Skrzetusko odbędzie się dnia 24 kwietnia 2023 roku.

 

  • II część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych na terenie

Osiedla Powstańców Wielkopolskich oraz Członków z prawem do garażu,

Członków Osoby Prawne odbędzie się dnia 25 kwietnia 2023 roku.

 

  • III część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych na terenie

Osiedla Bartodzieje odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 roku.

 

Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 17°° w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98.

Porządek obrad oraz informacje na temat uczestnictwa w zebraniach i dokumentacji znajdują się w ZAWIADOMIENIU.

 

Scroll to Top